Spitsuurstellen

 

Herken je dit? Je dagen zijn tot op de minuut vol gepland. Allebei werkend in een leuke baan, kinderen die op allerlei leuke clubs zitten, een rijk sociaal leven, aandacht voor de familie, je carriëre, nog een nieuwe studie en ook nog ontspanning. Als werkende ouders leef je in het spitsuur van je leven. Je moet heel veel van jezelf en van je omgeving. En je denkt dat het niet anders kan.  En dat geeft spanning. Ook tussen jou en je partner. Je vraagt je af: Is dit wat we wilden? Tijd om stil te staan en eens goed na te denken over wat jullie willen. Voor jezelf, jullie carrière, de relatie, jullie gezin en jullie omgeving. Wat je nodig hebt is overzicht om een goede basis te leggen voor een betere balans tussen werk en gezin en je vitaliteit weer terug te krijgen. 

Balansmodel werk en gezinOnze visie is dat er telkens oog moet zijn voor het gehele systeem waarin je leeft. Daarom is er zowel aandacht voor jou als persoon, je relatie, het werk, het gezin, de familie en de sociale context(en) waarin jij je beweegt.

Onze programma's

In de twee programma's die we aanbieden staat centraal dat wij jullie willen stimuleren om:
- recht te doen aan jullie eigen kwaliteiten en ambities
- de waarden te benoemen op basis waarvan jullie je leven willen inrichten
- samen te werken aan het versterken van de balans en vitaliteit in jullie leven
- daarover duidelijk te communiceren met jouw omgeving


 

1. Samen: Balans in werk en gezin
Deze unieke workshop volg je als stel, alleen, zonder andere stellen. In twee aaneengesloten dagen reflecteer je op de levensfase waarin jullie nu leven. De voorgaande avond kom je aan en starten we het programma. Wij kijken naar jullie persoonlijke kwaliteiten, maar ook naar hoe jullie relatie zich ontwikkeld heeft. Daarna reflecteren we op de rollen die jullie hebben in het gezin en in jullie omgeving. Telkens richten we ons daarbij op de waarden op basis waarvan jullie deze levensfase willen inrichten. We sluiten de 2e dag af met een Balansplan. 

De kracht van onze begeleiding bestaat er uit dat wij ons op beide partners richten. Omdat er veel onderwerpen zijn om over te praten en tijd kostbaar is, zijn de trajecten compact samengesteld. En daardoor ook intensief. De workshop vindt echter plaats in een prettige intieme omgeving. Je kunt kiezen voor een villa in De Krim in Texel (www.krim.nl), het erfgoedlogies de Nijenshof in Drenthe (www.denijenshof.nl) of het landhuis in Micciano in Toscane (www.podereprovinca.nl).

...lees meer

We stimuleren jullie om vanuit jullie persoonlijke essenties, gezamenlijke waarden te formuleren voor het vinden van oplossingen. Daardoor wordt je probleemoplossend vermogen versterkt om zodoende het hoofd te kunnen bieden aan allerlei situaties nu en in de toekomst.

De overall doelstelling is de balans tussen leven en werken te versterken. Daarvoor is het belangrijk dat jij en je partner samen de tijd krijgen om uitgebreid stil te staan bij wat je wilt in de fase waarin je werk, je relatie, je gezin en je omgeving zich nu bevinden. Uiteindelijk zullen jullie gezamenlijk bepalen vanuit welke waarden jullie dat willen doen en op basis daarvan een Gezinsbalansplan samenstellen. Met dat plan in de hand kun je in overleg treden met je werkgever en samen bepalen hoe jullie balans en vitaliteit versterkt en geborgd kan worden.

Is je interesse gewekt?
Neem voor een gesprek contact met me op via 06 - 206 51 721 of info@nicoletteravelli.nl

 

2. Alleen: Balans Coaching

In zeven losse gesprekken reflecteer je individueel op de levensfase waarin je nu leeft. Je kijkt naar de rollen die in je werk en privé vervult; naar jouw kwaliteiten en verborgen talenten en hoe je die het beste kunt inzetten en stelt een Balansplan op op basis van de waarden die voor jou centraal staan. Doel is om jouw werk- en gezinsleven vorm te geven vanuit je eigen talenten, behoeften en ideeën. 

...lees meer

In de coaching help ik je te reflecteren op de levensfase waarin je je bevindt. Welke verschillende rollen je hebt en welke actoren er te onderscheiden zijn. Hoe deze de balans en de vitaliteit van je leven beïnvloeden (en die van je partner). En wat nodig is om de balans en de vitaliteit in je werk en gezin te versterken.

Eerst maken we kennis; bepalen we de doelen en plannen we de eerste van zeven sessies. De sessies duren 2 uur en je mag je partner meenemen. Tussen twee sessies in krijg je huiswerkopdrachten mee. Om te weten te komen wat je diep van binnen wilt en wat je werkelijk belangrijk vindt, spreek ik je aan op je reflectieve vermogen, je  gevoel, je denkkracht en je creërend vermogen. En je gaat op zoek naar de onderliggende waarden. Daarmee vergroot je je probleemoplossend vermogen. Nu en in de toekomst.
De doelen waar we aan werken zijn:
• bepalen hoe je om wil gaan met de diverse rollen die je in werk en privé vervult
• onder ogen zien welke keuzes je wilt maken
• zicht krijgen op je kwaliteiten en verborgen talenten en hoe je deze het beste kunt inzetten een Balansplan samenstellen op basis van de waarden die voor jou centraal staan.
Je gaat je werk- en gezinsleven meer vanuit je eigen talenten, behoeften en ideeën vormgeven. Met het  Balansplan leg je een fundament van waaruit je weloverwogen keuzes kunt maken die bij jou en je situatie passen, om vitaal verder te leven.

Is je interesse gewekt?
Neem voor een oriënterend gesprek contact met me op via 06 - 206 51 721 of info@nicoletteravelli.nl. De prijs is op aanvraag, afhankelijk van de specifieke vraag van de cliënt.

Onze werkwijze

In onze begeleiding dagen wij je uit om op allerlei manieren met jouw thema's bezig te zijn. Daarbij heb je zowel je denken, je gevoel en intuïtie, als je daadkracht nodig. Je reflecteert op het verleden, staat stil bij het heden en vormt je een beeld van de toekomst. Je beschouwt jezelf binnen de specifieke context waarin jij leeft. Daarvoor gebruiken wij een variëteit aan werkvormen zoals zelfanalyses, interactie-oefeningen, visualisaties, creatieve technieken, familie-opstellingen. Op deze manier wordt duidelijk wat jij in jouw leven belangrijk vindt (waarden), vergroot je jouw probleemoplossend vermogen en zet je dit in om met een concreet plan verder te gaan. Je zult merken dat wij je op een open, persoonlijke en respectvolle manier benaderen.

Wie zijn wij?

BV2 is een samenwerkingsverband waarin Frank Post en ik onze krachten bundelen. Ik kan het niet laten om jouw gevoel en intuïtie te laten spreken. Frank zal je uitdagen om onderwerpen te doordenken die je veelal links laat liggen. Hij (1954) is vader van 3 kinderen, studeerde Pedagogiek en Andragologie in Utrecht en is meer dan 30 jaar actief bezig met talentmanagement. Zijn vrouw is part time onderwijzeres. "Mensen helpen vitaal te blijven in al hun levensfasen is mijn passie. Vooral in die fase waarin van alle kanten een beroep op je gedaan wordt; waarin je verstrikt raakt in allerlei rollen, privé en zakelijk. Waarin verwacht wordt dat je effectief, aanwezig en in verbinding blijft. Stellen helpen daar zelfbewust in te blijven is wat mij boeit in Balans in Werk en Gezin." In zijn eigen praktijk als coach begeleidt hij senior professionals en managers. In 2006 verscheen zijn boek Typisch Opvoeden, het Enneagram voor ouders en kinderen. Momenteel werkt hij aan een nieuw boek over het vinden van balans in relaties.

© copyright Nicolette Ravelli 2021

Design & realisatie Vormgvr