Metier en Bestemming

Door de ervaringen in je jeugd leer je bepaald gedrag aan en af. Overtuigingen en gewoontes ontstaan. In dit proces worden niet alleen overtuigingen gevormd, maar verdwijnen er gaandeweg ook talenten en kwaliteiten die niet gebruikt worden, in de zogenaamde psychologische schaduw. 

In mijn werk ben ik erop gericht om verborgen talenten en kwaliteiten op te sporen en deze weer in het licht te zetten. "Het goud in het duister", noemde C.G. Jung dit. Opgebouwde overtuigingen hebben het nodig om getransformeerd te worden om in vrijheid te worden wie je in wezen bent. Coaching geeft je de gelegenheid om dergelijke niet-behulpzame overtuigingen op het spoor te komen en te transformeren in behulpzame overtuigingen. Met dit proces van heelwording krijg je weer de beschikking over het hele gedragsrepertoire en kan je weer congruent zijn en volledig tot je recht komen. Dan pas kun je zicht krijgen op de rol waarin je het best tot je recht komt. Die rol noem ik: jouw Metier. Jouw bestemming is wat je met dat metier wilt bereiken voor andere mensen. Je bestemming geeft richting aan wat je te doen hebt in dit leven. Het is jouw authentieke aanbod aan je omgeving.

Metier: mijn natuurlijke neiging

Ik kan het niet laten om met mensen op zoek te gaan naar hun niet-behulpzame overtuigingen en verborgen kwaliteiten en hen te laten inzien hoe die een rol spelen in hun keuzen; en hen te begeleiden bij de stappen die nodig zijn om vanuit innerlijke balans en kracht te worden wie zij in wezen zijn. Het op een wijze manier zo'n wending in je leven maken is mijn metier. 

Bestemming: waartoe doe ik dat?

Ik wil een bijdrage leveren om mensen - vanuit een gezonde balans - in hun leven en werk meer tot hun recht te laten komen. Dat mijn cliënten congruent zijn. Dat wil zeggen dat hun voelen, denken en handelen in lijn met elkaar zijn. Dit is wat ik in mijn leven geleerd heb en waar mijn studies zich nog steeds op richten. Daarover kan ik meepraten en richt ik in mijn begeleiding van anderen op. Groei vanuit innerlijke kracht vat het voor mij samen.

Metier & bestemming

De woorden Metier en Bestemming zijn voor mij de begrippen die als het ware de zoekcoördinaten in het leven zijn. Vanuit het principe: daar waar je tot je recht komt, heb je de plicht te zijn, wil ik dus aanwezig zijn in die situaties waarin mijn metier en bestemming gewenst zijn en toegevoegde waarde hebben.

© copyright Nicolette Ravelli 2020

Design & realisatie Vormgvr