Wie ben ik?

Na een lerarenopleiding heb ik in Wageningen Huishoudwetenschappen, Gezinssociologie en Voorlichtingskunde gestudeerd en sinds 1986 ben ik werkzaam op het gebied van leren en ontwikkelen. In een relatief korte tijd werd ik moeder van drie dochters; een vormende periode in mijn leven kan ik wel zeggen. In 2004 ben ik gestart met mijn eigen coachpraktijk in Voorburg. In deze periode ervaarde ik hoe belangrijk en noodzakelijk het is om te luisteren naar je gevoel en behoeften. Weten waarvoor je in de wieg bent gelegd, welke verborgen talenten je kunt inzetten, de wijze waarop je dit in je leven kunt creëren en expressie kan geven aan wat je echt wilt, zijn dan ook thema's die ik zelf heb ervaren. 

Dertien jaar heb ik bij de Rijksoverheid gewerkt als adviseur, trainer en coach. Ik volgde een leergang Opleidingskunde en bekwaamde me in energiemanagement, bewustzijnsontwikkeling en integraal waarnemen. Coachen waarbij je gebruik maakt van het slimme onbewuste is sindsdien mijn focus in professionele ontwikkeling geweest. Ik rondde de 3-jarige coachingsopleiding bij Phoenix af die gestoeld is op Transactionele Analyse (TA), Neuro Linquistisch Programmeren (NLP) en Familieopstellingen. Ik specialiseerde me in het zogenaamde Schaduwwerk. Ook heb ik me getraind in Hartcoherentie methodiek bij het HeartMath BeNeLux instituut; The Journey van Brandon Bays; EFT en Psych-K.

In deze reeks van permanente educatie stond voor mij steeds de vraag "Hoe hervinden mensen hun balans en levensenergie?" centraal. Door ander werk te gaan doen dat echt bij mij past? Door werk en gezinsleven vanuit gedeelde waarden te organiseren? Door zelf te veranderen? Door anders te gaan denken? Het bleek allemaal waar en noodzakelijk te zijn. Ik kan nu dan ook met recht zeggen dat ik op alle drie de vlakken deskundig ben geworden en anderen daarin echt wat te bieden heb. 

Ik begeleid mensen zowel bij het ont-dekken van hun verborgen talenten, kracht en wijsheid, als bij het in de praktijk brengen van die kwaliteiten. Zo ondersteun ik hen die stagneren in hun werk en de behoefte voelen om een belangrijke wending in hun leven te maken. 

Naast het coachen op zingevings- en innerlijke balansvraagstukken, begeleid ik via Spitsuurstellen.nl ambitieuze ouders om helderheid en houvast te vinden in drukke tijden. Ook ben ik van 2004-2013 consulent geweest bij Van Ede en Partners in Den Haag. 

© copyright Nicolette Ravelli 2021

Design & realisatie Vormgvr